Alicja Urbaniak-Gąciarek


Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1994r. obroniłam pracę magisterską w Katedrze Psychologii Stosowanej kierowanej przez prof. A. Jurowskiego.
Przez 12 lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo i zagrożoną patologią. W 2005 r. ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uzyskując tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień. Pracowałam indywidualnie, oraz prowadziłam grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, oraz ich rodzin.

Przez dwie kadencje wykonywałam czynności biegłego sądowego dla Okręgowego Sądu w Piotrkowie Tryb.

Pracowałam w ośrodku interwencji kryzysowej, gdzie zdobyłam doświadczenie jako interwent kryzysowy.

Uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty uzyskałam po skończenie rocznego stażu w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, oraz trzyletniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych. Swoją pracę terapeutyczną systematycznie superwizuję. W latach 2015 - 2016 wzięłam udział w warsztatach rozwoju osobistego.

W swojej pracy odwołuję się do koncepcji terapii indywidualnej, która bierze pod uwagę z taką samą uważnością psychikę, ciało i energię, akcentuje indywidualne podejście do każdego człowieka.

Prowadzę prywatny gabinet psychoterapii, dla którego zapraszam wszystkich, którzy odnajdują się w zawartej przeze mnie ofercie.

Skorzystaj z:

  • psychoterapii indywidualnej
  • psychoterapii par i małżeństw
  • konsultacji indywidualnych
  • konsultacji par w celu rozpoznania problemów i wskazania kierunków pracy
  • konsultacji dla rodziców
  • konsultacji dla uzależnionych i współuzależnionych