Alicja Urbaniak-Gąciarek


Moją pracę psychoterapeutyczną prowadzę w oparciu o koncepcję Gestalt. Jest to podejście humanistyczno-egzystencjalne, którego twórcą jest Fritz Pearls. Aktywnie towarzyszę człowiekowi w poszukiwaniu rozwiązań, zmiany, które mają służyć poprawie jakości jego życia.

Terapia Gestalt ma charakter fenomenologiczny. Jej jedynym celem jest poszerzanie świadomości człowieka. Praca w nurcie Gestalt oparta jest o zasadę „tu i teraz”, Ja-Ty , figura-tło, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb.

W ujęciu Gestalt człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, na którą składają się ciało, emocje, myśli, wrażenia, spostrzeżenia funkcjonujące we wzajemnej zależności. Jest świadomy i zdolny do uświadamiana sobie swych wrażeń, myśli, emocji i spostrzeżeń, dokonywania wyborów, tworzy własne doświadczenia. Posiada środki i zasoby do efektywnego życia i do odbudowania siebie samego za pomocą swych możliwości.

Człowiek może doświadczać siebie tylko w teraźniejszości. Przeszłość i przyszłość mogą być doświadczane tylko przy pomocy wspomnień i antycypacji.

W swojej pracy z klientem duże znaczenie przywiązuję do relacji terapeutycznej, tzn. do tego, co dzieje się między terapeutą a klientem. Relacja ta oparta jest na wzajemnym szacunku, zaufaniu i otwartości.